Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης και αγοράς προϊόντων μέσω του Διαδικτυακού Τόπου της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD»

 1.Προοίμιο

Οι παρόντες όροι (εφεξής «Όροι Χρήσης») διέπουν τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.panikrecords.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»), τη χρήση του από τους επισκέπτες του (εφεξής «Χρήστης»), καθώς και την αγορά προϊόντων από απόσταση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), από τους πελάτες (εφεξής «Πελάτης») της εταιρείας «PANIK ENTERTAINMENT GROUP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ», που εδρεύει στην Γλυφάδα, επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου 1 & Λεωφ. Βουλιαγμένης, Τ.Κ. 166 74, με Α.Φ.Μ. 800350456, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 117767401000, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sales@panikrecords.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2108943935 (εφεξής «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD»), υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της οποίας τελεί.

2. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

2.1 Ο Διαδικτυακός Τόπος έχει δημιουργηθεί από την «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» για την άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου, χονδρικώς και λιανικώς, και ιδίως βιντεοταινιών, δίσκων, κασετών, βιντεοκασετών, μαγνητοταινιών, ψηφιακών δίσκων (compact discs) και κάθε άλλου φορέα ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας που υπάρχει ή θα εφευρεθεί στο μέλλον, βιβλίων και κάθε είδους εντύπων, διαφανειών φωτογραφιών, αφισών καθώς και κάθε είδους αναμνηστικών μουσικών ή άλλων καλλιτεχνικών έργων, παραστάσεων, εμφανίσεων, εκτελέσεων, ερμηνειών και δημιουργιών, μηχανημάτων ήχου και εικόνας, συσκευών και οργάνων κινηματογραφικών, καλλιτεχνικών, οπτικών, παντός είδους μουσικών οργάνων και συναφών υλών, εργαλείων και μηχανημάτων που απαιτούνται για την ανάληψη και εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ως και η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων. Επίσης, η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» εμπορεύεται προϊόντα ή υπηρεσίες κάθε είδους, τα οποία φέρουν το όνομα, την απεικόνιση, την υπογραφή, το εμπορικό σήμα ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό γνώρισμα καλλιτεχνών ή καλλιτεχνικών σχημάτων και συγκροτημάτων, όπως επί παραδείγματι, μπλούζες, καπέλα, εσώρουχα, τσάντες, κούπες και φλυτζάνια, αυτοκόλλητα, φωτογραφίες, πόστερ, παιχνίδια, κούκλες, αναμνηστικά ή συλλεκτικά είδη, σχολικά είδη, είδη μπάνιου, είδη για το σπίτι κ.λπ.

2.2 Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει δημιουργηθεί από την «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» και λειτουργεί με σκοπό την προώθηση της εμπορικής της δραστηριότητας με την προβολή των προϊόντων της (εφεξής «Προϊόντα») μέσω διαδικτύου, την παραγγελία και αγορά Προϊόντων από απόσταση από τους Πελάτες, καθώς και την αμφίδρομη επικοινωνία της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» με τους Πελάτες και τους Χρήστες για θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της και τα Προϊόντα της και τη σχετική ενημέρωσή τους.

2.3 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου αλλά και των επί μέρους στοιχείων του, όπως ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, εικόνων κ.λπ. (εφεξής συλλογικά «Περιεχόμενο»), καθώς και η πρόσβαση στις εκάστοτε παρεχόμενες μέσω αυτού δυνατότητες, η εκτύπωση, η αντιγραφή και η αποθήκευση (download) Περιεχομένου από τον Χρήστη και τον Πελάτη επιτρέπεται μόνον όταν εξυπηρετεί τον ως άνω εμπορικό σκοπό ή γίνεται για ενημερωτικούς σκοπούς, οπότε και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 10 και 11 κατωτέρω. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται.

2.4 Από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και μόνον τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης ή ο Χρήστης έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι δεσμεύονται από αυτούς στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που κάποιος Πελάτης ή Χρήστης δεν συμφωνεί με έναν ή περισσότερους όρους, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω αυτού.

3. Όροι και προϋποθέσεις αγοράς Προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα

3.1 Εγγραφή του Πελάτη ως μέλους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

α) Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει Προϊόντα μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος χωρίς να έχει εγγραφεί απαραίτητα και ως μέλος του. Εφόσον επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα εγγραφής άπαξ κατά τη διαδικασία αγοράς Προϊόντος. Ο Πελάτης στην περίπτωση αυτή καταχωρεί υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση αποστολής των Προϊόντων, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) και το τηλέφωνο επικοινωνίας του.

β) Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του Πελάτη διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» (βλπ. άρθρο 7).

γ) Ο Πελάτης αναλαμβάνει να επικαιροποιεί τα ανωτέρα στοιχεία σε περίπτωση αλλαγής αυτών.

δ) Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» δεν θα ζητήσει ποτέ από τον Πελάτη να καταχωρήσει μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή να της αποστείλει μέσω email, κατά την εγγραφή του ως μέλους ή και αργότερα, στοιχεία που σχετίζονται με πιστωτικές του κάρτες, τραπεζικούς του λογαριασμούς ή εν γένει οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό του δεδομένο, εκτός από την περίπτωση της υπαναχώρησης από την αγορά Προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 3.5 κατωτέρω.

3.2 Παραγγελία και αγορά Προϊόντων

α) Ο Πελάτης, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός κατά το ελληνικό δίκαιο και επιθυμεί να αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα κάποιο Προϊόν, θα το επιλέγει και θα το προσθέτει στο καλάθι αγορών του. Η περιγραφή έκαστου Προϊόντος, τα χρώματα και τα μεγέθη του, αναγράφονται δίπλα από αυτό, όπως επίσης και η τιμή του στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο νόμιμος ΦΠΑ. Όταν ο Πελάτης επιλέξει όλα τα Προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει, θα ενημερώνεται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για τη συνολική αξία αυτών, το κόστος αποστολής τους, καθώς και το κόστος αντικαταβολής. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πληρωμή των Προϊόντων μέσω Paypal, οπότε και θα αφαιρείται το κόστος αντικαταβολής από τη συνολική χρέωσή του.

β) Σε περίπτωση που το Προϊόν, το οποίο επιθυμεί ο Πελάτης, έχει εξαντληθεί ή δεν υπάρχει διαθέσιμο, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα τον ενημερώνει αυτόματα πριν την ολοκλήρωση της αγοράς του.

γ) Η παραγγελία του Προϊόντος και η κατάρτιση της πώλησης ολοκληρώνεται με την αποστολή από την «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στον Πελάτη στο οποίο αναφέρονται το σύνολο των στοιχείων της παραγγελίας, όπως τα καταχώρησε ο Πελάτης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ο Πελάτης σε περίπτωση που επιθυμεί να αλλάξει κάποιο στοιχείο της παραγγελίας του υποχρεούται να επικοινωνήσει άμεσα με την «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@panikrecords.gr .

δ) Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των Προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Πελατών. Σε κάθε περίπτωση η τιμή που αναφέρεται δίπλα στο Προϊόν κατά τη στιγμή παραγγελίας του από τον Πελάτη είναι η ισχύουσα για την αγορά του.

3.3 Πληρωμή Προϊόντων

α) Ο Πελάτης, ο οποίος επιλέγει ως τόπο αποστολής των Προϊόντων οποιοδήποτε σημείο εντός της Ελληνικής επικράτειας, μπορεί να επιλέξει την πληρωμή των Προϊόντων είτε μέσω Paypal είτε μέσω αντικαταβολής. Ειδικότερα, ο Πελάτης μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των Προϊόντων, που επιθυμεί να αγοράσει, επιλέγει τη δυνατότητα «Ολοκλήρωση της Παραγγελίας» και καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία εάν δεν είναι μέλος και

i) Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή: To Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει ως προεπιλογή τη μέθοδο πληρωμής με αντικαταβολή. Συνεπώς, ο Πελάτης που επιθυμεί να πληρώσει με αυτόν τον τρόπο θα επιλέξει την «Αποστολή παραγγελίας», θα καταβάλει την αξία των Προϊόντων, το κόστος αντικαταβολής, καθώς και το κόστος αποστολής τους, κατά την παραλαβή τους στον τόπο αποστολής που δήλωσε στην παραγγελία του. Η καταβολή θα γίνεται στον εκπρόσωπο της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» που θα του παραδίδει τα Προϊόντα.

ii) Σε περίπτωση πληρωμής μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της εταιρείας Paypal με χρέωση είτε του τραπεζικού του λογαριασμού είτε της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας: Ο Πελάτης που επιθυμεί να πληρώσει με αυτόν τον τρόπο θα επιλέγει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω Paypal, θα εκτρέπεται στο ειδικό, ασφαλές περιβάλλον αυτής όπου και θα καταχωρεί όλα τα στοιχεία, τα οποία εκάστοτε απαιτούνται σύμφωνα με τη διαδικασία της Paypal. Η συνολική αξία των Προϊόντων, καθώς και το κόστος αποστολής τους, θα εμφανίζονται ως σύνολο στο διαδικτυακό τόπο της ανωτέρω εταιρείας αυτόματα, μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Μετά την έγκριση της συναλλαγής από την Paypal και την ολοκλήρωση της πληρωμής, ο Πελάτης θα επιστρέφει αυτόματα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

β) Ο Πελάτης, ο οποίος επιλέγει ως τόπο αποστολής των Προϊόντων οποιοδήποτε σημείο εκτός της Ελληνικής επικράτειας, μπορεί να επιλέξει την πληρωμή των Προϊόντων του μόνο μέσω Paypal κατά τα ανωτέρω.

3.4 Παράδοση Παραγγελίας και έξοδα αποστολής

α) Για την αποστολή των Προϊόντων, η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» συνεργάζεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών «COURIER CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «COURIER CENTER A.E.», που εδρεύει στο Αιγάλεω, οδός Λεωφ. Κηφισού αρ.46, Τ.Κ. 12241, τηλ. επικ. 2107512000.

β) Οι παραδόσεις γίνονται καθημερινά από τις 08:00 έως τις 21:00 και το Σάββατο από τις 09:00 έως τις 15:00. Ο χρόνος παράδοσης των Προϊόντων βρίσκεται σε συνάρτηση με τον τόπο παράδοσής τους που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραδίδει τα Προϊόντα κατά το δυνατόν πιο σύντομα, σύμφωνα με τις ημέρες παράδοσης που απαιτούνται από την ως άνω εταιρεία ταχυμεταφορών για την παράδοση προϊόντων στην Ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό, και πάντως το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποστολή της παραγγελίας.

γ) Το κόστος αντικαταβολής ορίζεται στο ποσό των €1,50 ανά παραγγελία.

δ) Το κόστος αποστολής των Προϊόντων υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον τόπο παράδοσης και το βάρος της παραγγελίας.

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

O ακριβής υπολογισμός για τις δυσπρόσιτες περιοχές εντός Ελλάδος, καθώς και για τις χώρες στο εξωτερικό γίνεται πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας με την πληκτρολόγηση από τον Πελάτη του ταχυδρομικού κωδικού του τόπου παράδοσης.

3.5 Υπαναχώρηση

α) Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά Προϊόντος, αζημίως και χωρίς να ενημερώσει την «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» για τον λόγο της υπαναχώρησης, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος. Ο Πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του Προϊόντος.

β) Η υπαναχώρηση από την αγορά του Προϊόντος είναι δυνατή μόνο εφόσον το Προϊόν είναι στην ίδια κατάσταση με αυτή που το παρέλαβε ο Πελάτης.

γ) Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την αγορά του Προϊόντος με ξεκάθαρη δήλωση με επιστολή που θα αποστείλει είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» που αναγράφεται στην αρχή των παρόντων Όρων Χρήσης είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@panikrecords.gr . Ο Πελάτης μπορεί να εκτυπώσει το ειδικό έντυπο υπαναχώρησης που βρίσκεται διαθέσιμο εδώ, να το συμπληρώσει και να το αποστείλει στην «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» στην ανωτέρω διεύθυνση. Ο Πελάτης θα αποστείλει μαζί με τη δήλωση υπαναχώρησης το Προϊόν καθώς και την απόδειξη αγοράς του.

δ) Εφόσον η υπαναχώρηση ασκείται εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» θα την αποδέχεται ενημερώνοντας σχετικά τον Πελάτη.

3.6 Επιστροφή χρημάτων

α) Η επιστροφή των χρημάτων του Πελάτη σε περίπτωση υπαναχώρησης θα γίνεται αναλόγως του τρόπου που επέλεξε να πληρώσει το Προϊόν, ήτοι σε περίπτωση αντικαταβολής μέσω τραπεζικού εμβάσματος και σε περίπτωση Paypal μέσω Paypal. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» ενημερώθηκε για την απόφαση του Πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς του Προϊόντος και αφού ο Πελάτης έχει επιστρέψει στην «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» το Προϊόν.

β) Εάν ο Πελάτης έχει πληρώσει με αντικαταβολή, τότε στο έντυπο της υπαναχώρησης θα δηλώνει και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να του κατατεθούν τα χρήματα, την τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός αυτού και τον αριθμό IBAN.

3.7 Ενημέρωση Πελάτη

α) Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της αγοράς του επικοινωνώντας με την «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» για οποιοδήποτε θέμα μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 2108943935 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@panikrecords.gr . Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

β) Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» θα επικοινωνεί με τον Πελάτη στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και στον τηλεφωνικό του αριθμό. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σε περίπτωση αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή τηλεφώνου.

4. Ευθύνη «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD»

4.1 Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης της αποστολής Προϊόντων οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά απεργία των μέσων μεταφοράς κ.λπ. Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» σε κάθε τέτοια περίπτωση δικαιούται παράταση για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της δυνάμει της παρούσας.

4.2 Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» ευθύνεται για την παράδοση του Προϊόντος με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, ωστόσο δεν φέρει ευθύνη για την επιλογή των Προϊόντων για τα οποία ο Πελάτης παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος.

4.3 Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την συνήθη πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, του Διαδικτυακού Τόπου και των δικών της συστημάτων, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD», δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη ή του Πελάτη, η οποία προκαλείται από ιό.

4.4 Για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Paypal, η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» ουδεμία ευθύνη φέρει καθώς όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον της Paypal, όπου ο Πελάτης καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτας του ή του λογαριασμού του.

4.5 Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD», οι εταίροι αυτής, οι διαχειριστές της, καθώς και οι εργαζόμενοι και τυχόν συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί Χρήστης, Πελάτης ή και τρίτος από παράνομη και αθέμιτη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από Χρήστη ή Πελάτη, κατά παράβαση των αναφερομένων στους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Ευθύνη του Χρήστη και του Πελάτη

5.1 Ο Χρήστης και ο Πελάτης χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο με δική τους ευθύνη, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD», που αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 των παρόντων Όρων Χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου απαγορεύεται. Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται, ιδίως, να απέχουν από χρήση του Διαδικτυακού Τόπου με σκοπό:

α) Τη συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

β) Την αποστολή με email, τη δημοσίευση ή την εν γένει μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που είναι παράνομο και παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

5.2 Ο Πελάτης σε περίπτωση πληρωμής των Προϊόντων μέσω Paypal για την πληρωμή των Προϊόντων υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο κάρτα, η οποία έχει εκδοθεί στο όνομά του ή δικό του τραπεζικό λογαριασμό. Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» ουδεμία ευθύνη φέρει σε αντίθετη περίπτωση.

5.3 Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται να έχουν εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων, εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.).

5.4 Ο Χρήστης και ο Πελάτης ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD», η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά τους κατά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

6. Δικαιώματα Καταναλωτή

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν επηρεάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα του Πελάτη, το οποίο απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

7.1 Όλα τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη ή του Πελάτη, που αποστέλλονται με email στην «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» ή καταχωρούνται από τον Πελάτη κατά την αγορά των Προϊόντων, είναι και παραμένουν εμπιστευτικού χαρακτήρα.

7.2 Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» ενημερώνει τον Χρήστη και τον Πελάτη ότι θα επεξεργάζεται, τόσο η ίδια όσο και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, τα προσωπικά δεδομένα που της αποστέλλουν μέσω email ή καταχωρούν σε αυτόν, ως εξής:

α) Είδος των δεδομένων: i. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που υποβάλλονται: Τα δεδομένα που συμπληρώνει ο Χρήστης κατά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος και ii. Όσον αφορά στα δεδομένα κατά την παραγγελία Προϊόντος: Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται, καθώς και εκείνα που τυχόν θα προκύψουν κατά την αγορά.

β) Σκοπός επεξεργασίας: i. Εξυπηρέτηση του Χρήστη και του Πελάτη κατά την πλοήγηση του στον Διαδικτυακό Τόπο και τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ii. παραγγελία, αγορά, παράδοση, αντικατάσταση Προϊόντων και επιστροφή χρημάτων, iii. υπαναχώρηση από την αγορά, iv. προάσπιση των συμφερόντων της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» και εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει Νόμου και v. δημόσια προβολή της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD».

γ) Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη: Η«PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» και η εταιρεία ταχυμεταφοράς. Τυχόν άλλοι αποδέκτες θα γνωστοποιούνται στα υποκείμενα, όπου και όπως η Νομοθεσία ορίζει.

δ) Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης: Κάθε Χρήστης ή Πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Ο Χρήστης ή ο Πελάτης έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων τους πρόσβασης, αντίρρησης, διόρθωσης, διαγραφής καθώς και για οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκ του Νόμου αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Γεώργιος Αρσενάκος τηλ. 2108943935). Η PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης – ή εάν το αίτημα είναι περίπλοκο εντός δύο μηνών.

ε) Διάρκεια: Η PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD δεν επεξεργάζεται στοιχεία καρτών. Τα στοιχεία τα οποία επεξεργάζεται αφορούν αποκλειστικά στα φορολογικά/λογιστικά στοιχεία των Χρηστών ή Πελατών, τα οποία διατηρεί για όσο διάστημα υποχρεούται με βάση την αντίστοιχη νομοθεσία. Κάθε στοιχείο το οποίο εκφεύγει αυτών μετά τη παραλαβή της παραγγελίας και την έλευση του διαστήματος άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης θα διαγράφεται.

7.3 Κατά την επίσκεψη του Διαδικτυακού Τόπου της PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD είναι ενδεχόμενο να συλλεχθούν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν την PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD αποκλειστικά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Για παράδειγμα καταγράφονται τα «domains» από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στους δικτυακούς τόπους της PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD, αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται και δεδομένα «clickstream» και χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Η PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και τα στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της. Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών διενεργείται μέσω των λεγόμενων «cookies». Η τεχνολογία αυτή δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες. Το cookie είναι ένα σύνολο δεδομένων το οποίο έχει τη μορφή ενός μικρού ανώνυμου ίχνους («text file») το οποίο μπορεί να αποστέλλεται από την PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD στο browser του υπολογιστή του χρήστη στη συνέχεια αποθηκεύεται εκεί και μέσω αυτού μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής του χρήστη, αλλά όχι ο ίδιος ο χρήστης. Τα cookies βοηθούν με πολλούς τρόπους ώστε να γίνεται η επίσκεψη στον Διαδικτυακό Τόπο της PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα για το χρήστη. Ο χρήστης μπορεί, εάν επιθυμεί, να απενεργοποιήσει εντελώς τα cookies στον browser του. Ωστόσο εάν αυτό γίνει, μερικοί διαδικτυακοί τόποι μπορεί να μη λειτουργούν κανονικά.

8. Τροποποιήσεις – Διακοπή Λειτουργίας

8.1 Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, και να αναρτά το τροποποιημένο κείμενο στον Διαδικτυακό Τόπο. Οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύουν για αγορές Προϊόντων μεταγενέστερες της ανάρτησής τους στο Διαδικτυακό Τόπο. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη και τον Πελάτη μετά την τροποποίηση των Όρων Χρήσης συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων τους.

8.2 Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, να προσθέτει ή αφαιρεί Προϊόντα, πληροφορίες και στοιχεία και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

8.3 O Χρήστης ενημερώνεται μέσω των οικείων ιστοσελίδων του Διαδικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε τροποποίηση και προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου.

9. Επιβαρύνσεις Χρήστη και Πελάτη

Η πρόσβαση του Χρήστη και του Πελάτη στον Διαδικτυακό Τόπο, η πλοήγησή του σε αυτόν, η χρήση του Περιεχομένου του και η αποστολή παραγγελιών για την αγορά Προϊόντων μέσω αυτού είναι άνευ χρέωσης. Εντούτοις, ο Χρήστης και ο Πελάτης επιβαρύνονται με τη δαπάνη σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο.

10. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

10.1 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη και τον Πελάτη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτών επί των σχεδίων των Προϊόντων, των έργων, των στοιχείων και των υλικών φορέων στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

10.2 Οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή Περιεχομένου του από Χρήστη, Πελάτη ή και τρίτους με σκοπό το κέρδος απαγορεύεται, όπως ενδεικτικά:

α) Αναμετάδοση, δημοσίευση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, εκτύπωση, αντιγραφή και αποθήκευση (download) Περιεχομένου.

β) Η αναπαραγωγή του Διαδικτυακού Τόπου για εμπορικούς σκοπούς.

10.3 Απαγορεύεται, επίσης, η απομίμηση ή παραποίηση του Διαδικτυακού Τόπου ή Περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Ιδίως απαγορεύεται στο Χρήστη:

α) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης δεδομένων δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της και να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα που περιέχονται στη βάση δεδομένων.

β) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Διαδικτυακού Τόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή του σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» ή την επίθεση (hacking) στον Διαδικτυακό Τόπο και εν γένει στα συστήματα αυτής, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά με τη χρήση μηχανικών μέσων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων.

γ) Η εξουδετέρωση τυχόν τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν έχουν επιτραπεί από την «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» , η οποία (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται εν γνώσει του Χρήστη ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι αυτός γνωρίζει τα αποτελέσματα της πράξης του.

δ) Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο, καθώς και των σχεδίων Προϊόντων της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» . Η εμφάνιση διακριτικού γνωρίσματος στον Διαδικτυακό Τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος προς τον Χρήστη.

ε) Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο και ιδίως αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε ο Χρήστης παρουσιάζει στο κοινό το μέρος ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου είτε όχι.

10.4 Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που προσέβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

11. Φωτογραφίες

Ειδικά, η δημοσίευση από οποιονδήποτε τρίτο σε άλλα μέσα, ηλεκτρονικά ή έντυπα, φωτογραφιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος επιτρέπεται υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό το κέρδος, δεν αλλοιώνονται, δεν παραποιούνται και αναφέρουν πάντοτε την πηγή προέλευσής τους (www.panikrecords.gr).

12. Σύνδεσμοι

12.1 Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» ενδέχεται κατά διαστήματα να αναρτά στον Διαδικτυακό Τόπο συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, και ιδίως μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Η «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» δεν παρέχει εγγύηση στους Χρήστες ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς.

12.2 Η παραπομπή στον Διαδικτυακό Τόπο με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» .

13. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ή ο Πελάτης χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο από άλλη χώρα, υποχρεούνται να τηρούν και τη νομοθεσία της χώρας αυτής.

14. Πλατφόρμα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute ResolutionODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “o Συνήγορος του Καταναλωτή” (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr/) και Γ) το Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ADR Point IKE (http://www.adrpoint.gr/). Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, με την οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ για τον καταναλωτή, ο οποίος δύναται εάν το επιθυμεί να προσφύγει σχετικά.